RAP-Company.eu

úvod

RAP company uvod

tradícia

  • PÔSOBÍME NEPRETRŽITE OD ROKU 1993

prístup ku klientom

  • NAŠIM ZÁKLADNÝM KRÉDOM JE ZODPOVEDNOSŤ, DOCHVÍLNOSŤ A PROFESIONALITA

činnosť

  • ÚSPEŠNE PÔSOBÍME V OBLASTI VÝROBY CD/DVD NOSIČOV, OFSETOVEJ TLAČE, REKLAMNEJ GRAFIKY A INTERNETOVÝCH APLIKÁCIÍ

referencie

  • ZA VYŠE 20 ROKOV PÔSOBENIA SME MALI MOŽNOSŤ POSKYTNÚŤ SLUŽBY VEĽKÉMU POČTU SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV; PRE NÁS JE KAŽDÝ PARTNER ROVNAKO DÔLEŽITÝ, NEROBÍME ROZDIEL MEDZI TZV. “MALÝM”, ALEBO “VEĽKÝM” KLIENTOM.

 

RAP company sipka vodorovna“ BUDE PRE NÁS
CŤOU SPOLUPRA-
COVAŤ S VAMI “